Rodzaj zgłoszenia:

Dane zamawiającego:

Dane dotyczące tłumaczenia - tłumaczenie pisemne:

Dane dotyczące tłumaczenia - tłumaczenie ustne:

Dane dotyczące innych punktów oferty:

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się, zrozumiał i w pełni akceptuje ogólne warunki realizacji zleceń obowiązujące w firmie Hunway.